13. maj, 2016

mat..igen :)

Valpar ska under sin första period, fram till den uppnår ca 40% av sin förväntade vuxenvikt, utfodras med ca 4-5% av kroppsvikten. Från det att valpen uppnått 40% till den uppnåt 80% kan du ge den 3,5% av kroppsvikten. Därefter kan du trappa ner till 2% av vuxenvikten per dag. Valpens energibehov varierar mycket mer ras, miljö, stress- och aktivitetsnivå. Det är viktigt att man provar sig fram till den mängd som passar just din valp och justerar efter det.

Kombinerar med annan hundmat
Du kan, om du vill, blanda vom og hundemat med torrfoder. Om du vill byta från torrfoder till vom og hundemat minska långsamt ner mängden torrfoder och ersätt med vom og hundemat. Alla vom og hundemats blandningar kan användas somm tilläggsfoder och flera av dom är även helfoder.