8. aug, 2018

Chess o Betsy 10 dygn

Allt är väl med grynen!

Datorn sjunger däremot på sista versen! Kanske tar en tid innan vi syns igen här?