17. jan, 2019

På västfronten intet ett nytt...än!

Nu är kl 1030 och Isa kämpar på med sitt öppningsskede, lilla hjärtat mitt!

Fortfarande låg temp,hässjar och krafsar i sin valplya.

Kom nu snart småttingarna !