6. apr, 2020

Påsk

Påskveckan börjar fint med sol o värme! Citronfjärilarna vaknar och massor med små "musöron" på buskarna:) Snart blir det grönt. 

Huggormarna vill också komma upp i solen och är nu väldigt giftiga för både tvåbenta o fyrbenta😲

Blir hunden eller vi bitna, ska man vara så stilla som möjligt och uppsöka veterinär/läkare snarast!

Lite om det  här:

 Under den varma delen av året är huggormsbett vanligt hos hund. De flesta fall av huggormsbett sker vanligtvis mellan april och november.
Vanligast är att hundar blir bitna i ansiktsregionen eller frambenen. Generellt är påverkan hos de hundar som blivit bitna i ett ben kraftigare och allvarligare jämfört med dem som fått bett i nosen.
 När huggormen hugger, injiceras ofta samtidigt gift. Reaktionen efter huggormsbett varierar kraftigt beroende på mängd injicerat gift. Ibland injiceras inget gift alls, vid andra tillfällen injiceras en större mängd.
Huggormsgiftet ger i huvudsak muskelsönderfall och koagulationsstörning (störning i blodets levringsförmåga).

Bettet kan visa sig i huden som två små hål eller prickar bredvid varandra. Om bettet medför en giftinjektion uppstår en kraftig och ofta blåröd svullnad runt bettet som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen.

De flesta ormbitna hundar blir kraftigt påverkade av ett ormbett. Huggormsgift kan ge mycket allvarliga skador. I lindriga fall blir hunden svullen endast på platsen för bettet med lokal smärta som följd. I medelsvåra fall uppstår skador på kroppens organ. I allvarligare fall får hunden koagulationsrubbningar, kraftiga lever- och njurskador samt störningar i hjärtats funktion. Blodkropparna faller sönder med allvarlig blodbrist som följd. Trots behandling överlever inte alla hundar ett ormbett.

ANICURA.

Ja det är mycket att tänka på just nu!

Hoppas Ni Alla får en fin Påsk!