Beräknad parning i Augusti ?

Beräknad parning I Juli ?