Valplanen med Zindy o Milton flyttas till 2021, Zindy förväntas löpa i mars!